Ο οργανισμός είναι μέλος των:

eben-logo_gr-01

amchamlogo

Οι οργανισμοί που είναι μέλη στον Hellenic Anti-Corruption Organization: