Επικοινωνια

Τηλ:

Email:

p.papalexis@hellenicanticorruption.org

Εξειδίκευση

Τεχνολόγος ιατρικών μηχανημάτων

     Ιατρός

Μόρφωση

empty-bio

Γεννηθείς στην Αθήνα. Ιατρός, πτυχιούχος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος 2 μεταπτυχιακών
διπλωμάτων ειδίκευσης στη “Μοριακή Ιατρική” και στο “Περιβάλλον & Υγεία: Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων
με επιπτώσεις στην υγεία”, της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πτυχιούχος
Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων ΑΤΕΙ-Αθήνας. Υπ. Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Εργάζεται ως Εργαστηριακός
Συνεργάτης στο ΑΤΕΙ-Αθήνας, ως καθηγητής-εκπαιδευτής σε Δημόσια ΙΕΚ και σε Ιδιωτικό ΙΕΚ της Αττικής.
Χειρίζεται άριστα την Αγγλική και πολύ καλά τη Γερμανική Γλώσσα. Γνωρίζει τη χρήση Η/Υ σε άριστο επίπεδο.
Είναι τακτικό μέλος διαφόρων Πανελλήνιων Επιστημονικών Ενώσεων, τακτικό μέλος Δ.Σ. Δημοτικού Οργανισμού
Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού (ΔΟΠΑΠ). Έχει πολύχρονη εμπειρία στη διοργάνωση
επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και σεμιναρίων και παράλληλα έχει παρουσιάσει έντονη εθελοντική,
περιβαλλοντική και κοινωνική δράση μέσω διαφόρων φορέων και δραστηριοτήτων. Μέσα από την ομαδική προσπάθεια
του εγχειρήματος της ίδρυσης του Ελληνικού Οργανισμού κατά της Διαφθοράς (H.A.C.O.), επιθυμεί να συμβάλλει
στην καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, στην προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου
και στην ανάδειξη και προώθηση των ηθικών πατροπαράδοτων αξιών του ελληνικού έθνους και στην εξάλειψη
φαινομένων βίας και αδικίας στους χώρους εργασίας.