Επικοινωνια

Τηλ:

Email:

g.kavouras@hellenicanticorruption.org

Εξειδίκευση

Δικηγόρος Πατρών

Μόρφωση

empty-bio
empty-bio

Ο κ. Γεώργιος Κάββουρας γεννήθηκε στην Πάτρα. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου της Ιταλίας
με μια πτυχιακή εργασία πάνω στο Αστικό Δίκαιο με θέμα η βία στις συμβάσεις ( La Violazione nei Contratti).
Απονομή του ως άνω τίτλου σπουδών τον Απρίλιο του 2007.
Aπο τον Σεπτέμβρη του 2007 μέχρι και σήμερα ασχολείται ενεργά με την ελεύθερη και συμβουλευτική δικηγορία
με υποθέσεις που αφορούν όλους τους τομείς του Δικαίου ,με εξειδίκευση στο Εμπορικό και Τραπεζικό Δίκαιο .
Το Σεπτέμβριο του 2009 συμμετείχε με επιτυχία στις εξετάσεις υποψηφίων Δικηγόρων του Εφετείου Πατρών.

Παράλληλα από τον Αύγουστο του 2008 μέχρι και τον Ιούλιο του 2009 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία.
Έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με την Μετάφραση κειμένων Νομικού και Ιατρικού περιεχομένου, από τα Ιταλικά
στα Ελληνικά και το αντίστροφο. Είναι άριστος γνώστης της Αγγλικής και της Ιταλικής γλώσσας.