Επικοινωνια

Τηλ:

Email:

f.kalogris@hellenicanticorruption.org

Εξειδίκευση

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις

Μόρφωση

empty-bio
empty-bio

Ο κ. Φώτιος Καλογρής είναι δικηγόρος  παρ’ Εφέταις,  απόφοιτος της  Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Καμερίνο Ιταλίας με ειδίκευση στον τομέα του Ποινικού Δικαίου και της Εγκληματολογίας. Έχει εκπονήσει πραγματείες στον τομέα του Οικογενειακού Δικαίου με τίτλο : « Η ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ  ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ»  και στην Κοινωνιολογία του Δικαίου με τίτλο:  « Η ΕΛΞΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ ΚΑΙ Ο  ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ».Ασκεί   συμβουλευτική  και μάχιμη και δικηγορία  ασχολούμενος με υποθέσεις κυρίως του Ποινικού Δικαίου.

Νομικός συνεργάτης του Δήμου Χαλανδρίου.Γενικός Γραμματέας του αθλητικού σωματείου ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία    στο  σώμα των ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Χειρίζεται  άριστα την Ιταλική και πολύ καλά την  Αγγλική γλώσσα.