Επικονιωνία

Tel: –
Mail: info@hellenicanticorruption.org

Εξειδίκευση

Υποστήριξη τεχνικών κανονισμών και κανόνων δικαίου

Μόρφωση

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός απόφοιτος της  της Πολυτεχνικής Σχολής Θεσ/νίκης

Μόρφωση

empty-bio

Ο κ. Εμμανουήλ Αλιφιεράκης είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός απόφοιτος της  της Πολυτεχνικής Σχολής Θεσ/νίκης και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από το 1981. Ο κ. Αλιφιεράκης διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια σημαντικής εμπειρίας στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας,  ειδικότερα σε θέματα  Μελέτης και Κατασκευής Θερμοηλεκτρικών  Έργων και συμμόρφωσης με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την Ενέργεια και το Περιβάλλον.   Έχει διατελέσει από την αρχή της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας επί τόπου τεχνικό και διοικητικό στέλεχος της ΔΕΗ στην εκτέλεση συμβάσεων σημερινής αξίας  εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στη Κρήτη και στη Ρόδο, με αναδόχους ξένους οίκους. Έχει μετεκπαιδευθεί στις ΗΠΑ και στο  Ηνωμένο Βασίλειο και διαθέτει διεθνείς πιστοποιήσεις κατά   EN473 & ASNT στον έλεγχο υλικών.
Από τον Μάρτιο 2004 έως τον Ιούνιο 2007 διετέλεσε προσωπικός  Σύμβουλος του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας σε θέματα εκτέλεσης των συμβάσεων για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004, λαθρομετανάστευσης, περιβάλλοντος  και  διεθνών σχέσεων.  Συντόνισε εκ μέρους της χώρας μας την παραχώρηση του τελευταίου διαθέσιμου πλοίου Liberty Arthur Huddell  από τη Κυβέρνηση των ΗΠΑ και την μετατροπή του σε πλωτό μουσείο στον Λιμένα Πειραιώς, όπου λειτουργεί από το 2012 ως Liberty Hellas. Υπήρξε επιπλέον ο βασικός συντελεστής στη σύνταξη του Ν. 3409/2005 Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις,  για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού στη χώρα μας και τη σύσταση των   θαλάσσιων πάρκων, σύμφωνα με τη σωστή διεθνή πρακτική.

Ο κ. Αλιφιεράκης έχει μεταφέρει διεθνή τεχνογνωσία με δημοσιεύσεις πρότυπων ερευνητικών εργασιών για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τις Διεθνείς Πρακτικές (2008) και τον έλεγχο των υλικών με μη καταστροφικές μεθόδους (1998).

Συντόνισε την ανέγερση στην Ιερά Μονή Πρέβελη διεθνούς μνημείου αφιερωμένου στη Μάχη της Κρήτης  (2001 -2003).

Ο κ. Αλιφιεράκης έχει διατελέσει εκλεγμένο  μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης (2005-2007).

Eίναι διευθυντικό στέλεχος του Οργανισμού  μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Demokritos Society of America Think Tank,  με σκοπούς μεταξύ άλλων  την διάδοση του Φιλελληνισμού στις ΗΠΑ, την υποστήριξη των Κανόνων Δικαίου και τον σεβασμό των  Διεθνών Συνθηκών ιδιαίτερα  στη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Χειρίζεται  με ευχέρεια  την Αγγλική και την Ιταλική γλώσσα και ικανοποιητικά τη Γερμανική. Γεννήθηκε το 1957 στα Χανιά Κρήτης και είναι κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής.