Επικοινωνια

     Τηλ:

Email:

soulopoulos@hellenicanticorruption.org

Εξειδίκευση

Δικηγόρος Αθηνών

Μόρφωση

empty-bio

Ο κ. Ανδρέας Σουλόπουλος  είναι απόφοιτος της  Νομικής Σχολής  Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης και μέλος του  Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς από το έτος 2003.
Ασκεί   συμβουλευτική  και μάχιμη και δικηγορία  με πληθώρα παραστάσεων στα Δικαστήρια του Πειραιά και της Αθήνας,
ασχολούμενος με υποθέσεις που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα του δικαίου.
Ειδικεύεται σε όλους τους τομείς του  Ποινικού, Εμπορικού, Αστικού και Διοικητικού Δικαίου.
Έχει συνεργαστεί με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την αδειοδότηση ενεργειακών επενδύσεων στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο της χώρας.Επίσης έχει συνεργαστεί με την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων
και παρείχε νομική υποστήριξη στην Κτηματική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής.

Έχει εμπλακεί σε  πληθώρα υποθέσεων διοικητικού δικαίου ειδικότερα του Δήμου Νικαίας
και έχει υποστηρίξει επιτυχώς  υποθέσεις  ναυτιλιακού, ναυτεργατικού, εμπορικού και αστικού δικαίου.
Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία στην Πολεμική Αεροπορία.Χειρίζεται  άριστα την Αγγλική και ικανοποιητικά τη Γαλλική.