Ο Hellenic Anti-Corruption Organization δεσμεύεται και υπεραμύνεται υπέρ :

1) Πατρίδας και Πίστεως

2) Των Συνταγματικών Ελευθεριών

3) Των Ανθρωπίνων & Πολιτικών Δικαιωμάτων του ατόμου

4) Των δέκα (10) θεμελιωδών αρχών του United Nations Global Compact

5) Του Δικαιώματος στην Υγεία και στην Εργασία

6) Της καταπολέμησης κάθε μορφής βασανιστηρίου και κακοποίησης

7) Των αρχών Ισονομία, Ανθρωπισμός & Δημοκρατία

8) Tων αρχών της Διαφάνειας, Ηθικής & Δικαιοσύνης

9) Της προστασίας των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών αυτής

10) Του αγώνα κατά της Διαφθοράς

Η διακήρυξη του οργανισμού  Downoad

Μοιραζόμαστε το όραμα, για να δώσουμε λύσεις, για να δώσουμε ελπίδα.

Ασφαλιστικές Δικλίδες – Πνευματικά Δικαιώματα

Οποιοσδήποτε χωρίς την έγκριση του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Hellenic Anti-Corruption Organization κάνει χρήση των θεμελιωδών αρχών του οργανισμού ή αντιγράψει έγγραφα αυτού που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ή προσπαθήσει να υποκλέψει πληροφορίες που τον αφορούν θα επιβληθούν σε αυτόν οι εκ του νόμου ποινικές και αστικές κυρώσεις και θα είναι υπόχρεος σε ποινική ρήτρα για κάθε βδομάδα που δεν θεραπεύει την κατάσταση που προξένησε ζημία σε βάρος του Οργανισμού στο ποσό του 1.000.000 ευρώ.